Over 85% of qualified jobs require an advanced level of English. At Institució La Farga, we constantly strive to prepare your kids so that wherever they go, English will be their best tool.

Arreu del món, com a casa
Prop d’un 85% dels llocs de feina qualificats requereixen d’un nivell avançat d’anglès. A la Institució La Farga preparem als nens perquè, amb el seu nivell d’anglès, es sentin com a casa a qualsevol lloc del món.

Exposició a l’anglès

El nostre programa d’immersió s’adapta a les necessitats específiques de cada edat: més naturalització de la llengua, els petits; més espai per als aprenentatges, els grans.

Projectes a la Institució La Farga

A la Institució La Farga apliquem diversos programes i projectes per facilitar progressivament l’adquisició de l’anglès.

Procurem que nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari i facilitar-los l’assimilació i la comprensió de l’anglès mitjançant diferents projectes i rutines diàries, que es posen en pràctica sempre d’una manera lúdica i divertida.

LLAR

El projecte Hooray s’aplica a totes les aules d’Educació Infantil per tal d’oferir als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Un programa d’immersió total d’aprenentatge multisensorial.

INFANTIL

Des de Llar, la conversa és una eina fonamental per a millorar l’aprenentatge de l’anglès. Comptem amb un programa d’auxiliars de conversa nadius perquè els alumnes progressin des de ben petits en la llengua oral i reforcin el vocabulari i les estructures gramaticals apreses a classe. A totes les etapes de primària, secundària i batxillerat es treballa en grups reduïts per a reforçar l’aprenentatge de l’idioma i la seva capacitat d’expressió.

LLAR – INFANTIL – CI PRIMÀRIA – ESO – BATXILLERAT

Organitzem un curs d’estiu al juliol amb l’objectiu, entre d’altres, d’aprofundir en l’aprenentatge de l’anglès, fent ús d’aquest idioma com a llengua vehicular a totes les activitats.

INFANTIL – PRIMÀRIA

(Content and Language Integrated Learning). S’inicia amb els alumnes de Primària i Secundària amb l’oferta d’assignatures en anglès com Social Science, STEM, Natural Science, Drama, Physical Education, Arts & Crafts, Geography & History. Activitats com el Portfoli també es fan en part en anglès.

PRIMÀRIA – ESO

A més de les hores que indica el propi currículum, els alumnes gaudeixen de més hores de llengua anglesa a la setmana tant a primària com a secundària. A més, hi ha -en petits grups- pràctica de speaking setmanal amb professionals nadius.

PRIMÀRIA – ESO

Els alumnes de 6è d’EPRI i 1r d’ESO poden cursar un dels trimestres escolars a Irlanda, convivint amb una família nativa i, alhora, seguir els seus estudis en un col·legi a Dublín.

6è EPRI – 1r ESO

Els alumnes de la ESO tenen l’oportunitat de realitzar intercanvis a diferents països, amb estades d’una a tres setmanes, convivint amb una família del país i participant tant d’activitats escolars com de visites culturals variades. Estada a Polònia i a França.

2n i 3r ESO

Des del Departament de Llengües Estrangeres s’anima i es prepara l’alumnat per obtenir acreditacions internacionals de Cambridge ESOL. A més La Farga és centre formador i examinador oficial de les universitats de Cambridge. Els alumnes poden presentar-se als següents exàmens:
  • Starters (2n epri), Movers (4t epri), Flyers (6è epri).
  • KET, PET, FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY (ESO i BATXILLERAT).
Tot i que proposem els exàmens per uns cursos concrets, hi ha alumnes que els fan abans, quan ja tenen el nivell (Flyers a 5è, Ket a 6è, FIRST a 1r o 2n d’ESO).

PRIMÀRIA – ESO – BATXILLERAT

Participar en aquestes sessions suposa oferir a les alumnes oportunitats d’investigar diferents temes d’actualitat europeus, donar la seva opinió, presentar propostes, i arribar a ser parlamentàries per uns dies, a nivell nacional i europeu. Els objectius d’aquestes sessions són fomentar la consciència de ciutadania europea i que els joves coneguin per pròpia experiència com funciona un parlament.

4t ESO

Entre 2n d’ESO i Batxillerat es poden fer de forma simultània els batxillerats americà i espanyol. Els alumnes del Diploma Dual reben la mateixa titulació que els joves americans en finalitzar el High School, amb el corresponent reconeixement internacional i la possibilitat d’accedir a les universitats dels EUA en iguals condicions que els alumnes nord-americans.

3r ESO – 4t ESO – 1r BATX – 2n BATX

A la Institució La Farga es duen a terme un ampli ventall d’extraescolars, tant culturals com esportives. Una d’aquestes extraescolars que oferim és la preparació de nivell d’anglès per a obtenir un títol de reconeixement internacional de Cambridge. Els exàmens del First Certificate i de l’Advanced són coneguts a tot el món per la seva qualitat i prestigi, i estan reconeguts per institucions educatives com una garantia en l’avaluació i valoració de les competències lingüístiques en llengua anglesa.

ESO

Els alumnes a partir de 4t d’ESO i fins a 2n de Batxillerat tenen l’opció de preparar-se i examinar-se dels exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes i amb els quals es pot obtenir els nivells B1, B2, C1 i C2. . Aquest és un títol oficial amb validesa a l’estat espanyol.

3r ESO – 4t ESO – 1r BATX – 2n BATX

Aquesta plataforma, connecta als estudiants amb autors professionals, fomentant l’animació a la lectura en anglès mitjançant la co-creació divertida de les històries: les trames dels llibres estan per concloure i són els propis lectors qui poden decidir cap a on segueix la història. Aquest mètode, que ara incorporem a Institució La Farga, comporta el difícil repte de que els estudiants adquireixin l’hàbit lector en llengua anglesa. La lectura, ho sabem bé, és un vehicle boníssim per a l’aprenentatge d’una llengua. Aquesta eina innovadora està dissenyada per millorar els hàbits de lectura involucrant al jove lector, de manera que s’esdevé una eina molt estimulant per a l’aprenentatge de l’anglès. S’inclouen, dins la mateixa lectura, diferents nivells, de manera que cada lector pot llegir la mateixa història adaptada al nivell de coneixement que té.

ESO

Des de fa uns anys, diversos alumnes de primària i de secundària participen en intercanvis escrits amb alumnes i escoles d’arreu del món. En concret, els de 3r d’ESO fan un intercanvi amb l’escola Wallington, del Regne Unit. A primària es fa amb escoles dels Estats Units i el Canadà.

EPRI – ESO

Programes d’immersió en llengua anglesa

Per garantir que en acabar el Batxillerat els nostres alumnes hauran assolit un nivell d’anglès avançat hem dissenyat aquests programes d’immersió adaptats a les edats.

Programes internacionals amb estades i intercanvis a diversos països d’arreu del món Regne Unit, EUA, Irlanda, Escòcia, Polònia, etc
– Ireland Program.
– Estada a Polònia i França.
Programes d’adaptació i immersió total a la llengua anglesa:
– English Nursery.
– All Day English Class.
– Summer Camp.
Activitats d’aprenentatge i reforç de la parla anglesa.
– Speaking with Native Teachers
– European Youth Parliament
Programes d’adaptació i immersió total a la llengua anglesa.
– English Nursery,
– All Day English Class
– Summer Camp
– Week of English School
Metodologies actives i innovadores per reforçar l’aprenentatge de l’anglès:
– Active Learning.
– Hooray!
– Little Bridge.
– Fiction Express.
– Pen Pals amb altres escoles.
– Concursos externs d’escriptura i expressió oral en llengua anglesa.
Preparació per obtenir certificats i titulacions oficials amb reconeixement internacional:
– Cambridge Exams i EOI.
– Batxillerat Dual (EEUU).
Projectes escolars on la llengua vehicular és l’anglès:
– Science Fair.
– Drama.
– Atelier.

Distribució dels programes per edats

Sol·licita visita personalitzada

DESCOBREIX LA FARGA

LA FARGA LA FARGA INFANTIL
93 362 35 35 93 619 12 44
[email protected] [email protected]